O Informatorze

Zasady funkcjonowania Programu Partnerskiego jakim jest
KOŁOBRZESKI PROGRAM RABATOWY

Jak to działa?

  1. Podmiotem Obsługującym Program oraz jednocześnie Patronem Reklamowym jest Agencja Reklamy Pixel z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 27.
  2. Program kierowany jest do Przedsiębiorców sprzedających towary i usługi ze wszystkich branż z terenu Kołobrzegu i nie tylko oraz do szeroko rozumianych konsumentów.
  3. Przedsiębiorcy przystępujący do Programu zobowiązują się do przyznania rabatu, dla konsumentów biorących udział w programie, w wysokości zadeklarowanej przez przedsiębiorcę zapisanej w umowie zawartej z Administratorem Program.
  4. Konsument pragnący przystąpić do Programu i korzystać z jej korzyści powinien wykupić Kołobrzeską Kartę Rabatową w punkcie sprzedaży : Agencja Reklamy Pixel oraz za pośrednictwem strony www.informatorkolobrzeski.pl, gdzie znajdziecie Państwo także informację o wysokości rabatów udzielanych przez przedsiębiorców uczestniczących w Kołobrzeskim Programie Rabatowym.
  5. Koszt wykupu Kołobrzeskiej Karty Rabatowej ważnej przez okres jednego roku kalendarzowego to 49zł.

Zasady Programu

  1. Przedsiębiorca przystępujący do programu zobowiązuje się udzielać rabatu w wysokości ustalonej w umowie tylko dla posiadaczy Kołobrzeskiej Karty Rabatowej, oraz zobowiązuje się nie udzielać tak wysokiego rabatu klientom nie posiadającym KKR.
  2. Administrator Programu w zamian za przystąpienie przedsiębiorcy do Kołobrzeskiego Programu Rabatowego zobowiązuje się do bezpłatnych działań reklamowych promujących Kołobrzeski Program Rabatowy za pośrednictwem mediów Kołobrzeskich, ulotek i banerów reklamowych, naklejek, portali społecznościowych oraz na stronie Kołobrzeskiego Informatora Reklamowego.
  3. Kolportaż i wszystkie materiały reklamowe będą kolportowane przez Firmę Kolportażową Diament z siedzibą w Kołobrzegu przy ulicy Malinowa 82, która jest Koordynatorem Programu.
  4. Dodatkowo za przystąpienie do Kołobrzeskiego Programu Rabatowego przedsiębiorcy otrzymują 10 % stałego rabatu na pozostałe usługi i materiały reklamowe w Agencji Reklamy Pixel.

Odwiedź najciekawsze miejsca w Kołobrzegu

Hotele, restauracje, kawiarnie...

Dołącz do nas +