Polityka Prywatności

 1. Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń jako administrator Strony przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i przetwarza Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) znanym popularnie pod skrótem RODO.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dariusz Soboń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamy PIXEL Dariusz Soboń. Mogą Państwo kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: kontakt@reklamypixel.pl lub pod adresem korespondencyjnym: ul. Henryka Sienkiewicza 27, 78-100 Kołobrzeg
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji zawartych z Państwem umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  2. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  3. w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, dla celów analitycznych dot. korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie (także poprzez profilowanie), marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies), dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji oraz zapewnienia możliwości wykazania postępowania zgodnego z prawem, w szczególności z RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w związku z realizacją usług na rzecz Państwa. Mogą to być w szczególności: osoby zatrudnione u Administratora, dostawcy usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmy pocztowe i kurierskie, firmy transportowe, dostawcy oprogramowania, firmy zapewniające obsługę IT, podwykonawcy Administratora, a także dostawcy usług prawnych oraz księgowych.
 5. Jeżeli zawrą Państwo z nami umowę, Państwa dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia związanych z tym wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych. Państwa dane osobowe związane z korzystaniem z plików cookies będą przetwarzane do czasu ich usunięcia z Państwa urządzeń lub zablokowania w ustawieniach przeglądarki. W pozostałych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane przez okres 1 roku.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
 7. Mają Państwo prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 i 18 RODO (w szczególności, gdy uważają Państwo, że dane przetwarzane są niezgodnie z prawem).
 8. W przypadkach, w których Państwa dane przetwarzane są w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania: w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz ze względu na Państwa szczególną sytuację, w pozostałych przypadkach.
 9. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w systemie informatycznym w celu realizacji umowy, mają Państwo do otrzymania kopii swoich danych w powszechnie używanym formacie, a także przekazania ich do innego wskazanego administratora.
 10. Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane przetwarzane są niezgodnie z prawem mają Państwo prawo do skontaktowania się z nami pod adresem e-mail: kontakt@reklamypixel.pl lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Państwem.

Odwiedź najciekawsze miejsca w Kołobrzegu

Hotele, restauracje, kawiarnie...

Dołącz do nas +